Ndani përvojën tuaj: Siguria e fëmijëve dhe e adoleshentëve në TikTok

Ne do të donim të dëgjonim nga prindërit dhe mësuesit që dëshirojnë të ndajnë përvojën e tyre me ne për të na ndihmuar në një investigim të ardhshëm mbi sigurinë e fëmijëve dhe adoleshentëve që përdorin TikTok. Shikoni poshtë për më shumë informacion se si të merrni pjesë.

Gjërat kryesore që duam të dimë:

  • Çfarë hapash ndërmarrin prindërit për të mbrojtur fëmijët e tyre dhe adoleshentët e rinj në këtë platformë?
  • A ka pasur ndonjë rast në të cilin fëmijët dhe adoleshentët kanë qenë objekt i ngacmimeve, vjedhjes të identitetit, çështjeve të privatësisë, etj.?
  • Nëse/Si rreziku i mundshëm në mjedisin digjital po dëmton sigurinë fizike të fëmijëve tuaj?
  • Çfarë dinë mësuesit për rrjetin dhe si i edukojnë fëmijët për të?

Ne nuk do të publikojmë asnjë dokument apo emër pa pëlqimin paraprak të palëve dhe nuk planifikojmë të përdorim shembuj specifikë, por përkundrazi të tregojmë probleme më të përgjithshme, sistematike. Përgjigjet tuaja janë të sigurta dhe të koduara. Historitë tuaja do të përdoren për të na ndihmuar me një hetim të vazhdueshëm.

Si të merrni pjesë:

Për të paraqitur përvojën tuaj, gjithçka që duhet të bëni është të plotësoni këtë formular.

Ky pyetësor është mbyllur pas përfundimit të afatit kohor për të mbledhur përgjigjet nga audienca jonë. Për të lexuar artikujt e publikuar bazuar në këto të dhëna dhe shkrime të tjera, mund të ndiqni kategorinë Raportimi i Qytetarëve të Angazhuar.

_________

Foto në krye: Ilustrim për rrjetin social TikTok. Burimi: Pixabay.