Marshimi-protestë në Durrës, për mbrojtjen e arkeologjisë