Geri Emiri

Është themelues dhe drejtor ekzekutiv i Qendrës Amfora. Ka mbaruar studimet për “Gazetari dhe Komunikim” dhe ka studiuar “Marrëdhënie me Publikun”, në nivelin “Master i Shkencave”, të dyja në Universitetin e Tiranës. Ai ka punuar në disa media në internet dhe televizive. Ka vijuar me kualifikimet në Evropë, Mbretërinë e Bashkuar dhe SHBA. Ai është vlerësuar me disa çmime, duke përfshirë Çmimin e BE-së për Gazetarinë Hulumtuese në Shqipëri, vendi i dytë, për vitin 2020. Ai është angazhuar prej vitesh si aktivist dhe ka ndërmarrë disa nisma për të përmirësuar jetën e komunitetit në Durrës. Është fokusuar në gazetarinë investigative dhe mbështetjen e aktivistëve.