Mjetet dhe teknikat e raportimit të lajmit lokal

Ky publikim i dytë, edituar rishtazi dhe që vjen në formën e një manuali të shkurtër, synon të përmbledh disa prej karakteristikave të lajmit me interes lokal dhe teknikave që mund të përdoren për pasurimin e tij, në kushtet kur lajmi i shkurtër është shtuar ndjeshëm me praninë e medias online dhe thellimi në gazetarinë hulumtuese po bëhet një ishull gjithnjë e më i largët.