Sa të rrezikuara janë banesat “monument kulture” në Shqipëri?

Media Amfora fton pronarët/ banorët e shtëpive të listuara si monumente kulture, por edhe ekspertët apo restauruesit, si edhe vizitorët, që të ndajnë shqetësimet e tyre në lidhje me rrezikun që u kanoset këtyre banesave të trashëgimisë kulturore. ————- Media Amfora dëshiron të dëgjojë pronarët dhe banorët e shtëpive të listuara si monumente kulture në … Continued