Përditësimi i fundit: 24 qershor 2020

Amfora Media Group ka miratuar një Kod Etike të cilin e zbaton edhe Media Amfora. Amfora Media Group dhe punonjësit e saj zotohen për zbatimin me përpikëri të tij.

Për të lexuar të plotë Kodin Etik që zbaton “Amfora.al” klikoni në lidhjen më poshtë, duke pasur mundësi ta lexoni “online” apo ta shkarkoni atë.