Rreth Parimeve Editoriale dhe Standardeve Profesionale të Amfora.al:

Përditësimi i fundit: 24 qershor 2020

Amfora Media Group ka miratuar Parimet Editoriale dhe Standardet Profesionale, që i zbaton edhe Media Amfora. Amfora Media Group dhe punonjësit e saj zotohen për zbatimin me përpikëri të tyre.

Për të lexuar të plota Parimet Editoriale dhe Standardet Profesionale që zbaton “Amfora.al” klikoni në lidhjen më poshtë, duke pasur mundësi t’i lexoni “online” apo t’i shkarkoni ato.