Gerhard Mema

Student i diplomuar në degën e Historisë dhe Civilizimit, në ciklin "Bachelor", në Universitetin Amerikan të Bullgarisë (AUBG). Student në degën e Ruajtjes së Trashëgimisë dhe Menaxhimit të Siteve Turistike, në ciklin "Master", në Universitetin Teknik të Brandenburgut - Kotbus dhe Senftenberg (BTU).