Në këtë seksion janë publikuar manuale, raporte apo broshura të realizuara nga Amfora Media Group apo nga palë të tjera në bashkëpunim me të dhe që kanë në fokus fushën e gazetarisë.

PUBLIKIME: