Profili i Medias Amfora – Fletëpalosja online

Media Amfora është e profilizuar në raportimin mbi arkeologjinë dhe trashëgiminë kulturore në Shqipëri. Ajo është pjesë e tregut mediatik që prej vitit 2017 dhe aktualisht është edhe pjesë e Amfora Media Group. Publikimi online i Medias Amfora (www.amfora.al), ka në fokus raportimin me qasje hulumtuese dhe promovuese për arkeologjinë dhe monumentet e kulturës në … Continue reading Profili i Medias Amfora – Fletëpalosja online