Nga ABC-ja e gazetarisë tek hulumtimi

Ky publikim që vjen në formën e një manuali të shkurtër, synon të përmbledh disa prej karakteristikave të lajmit, duke drejtuar edhe drejt zhanreve të tjerë mediatik. Teknikat e hulumtimit orientojnë drejt lajmeve me interes lokal, në kushtet kur lajmi i shkurtër është shtuar ndjeshëm me praninë e medias online dhe raportimi përmes gazetarisë hulumtuese … Continue reading Nga ABC-ja e gazetarisë tek hulumtimi