Nëse jeni të pasionuar pas profesionit të gazetarisë atëherë kushtojini vëmendje kësaj rubrike, pasi herë pas here do ju njohim me pozicione vakante pranë Amfora Media Group, si mundësi punësimi, praktike apo bashkëpunimi.