Nëse jeni një gazetar i ri në Ballkanin Perëndimor, mos e humbisni këtë mundësi për të prodhuar një histori që i flet gjeneratës suaj.

Projekti ‘Media for All’ është duke u zbatuar në Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, Kosovë, Mal i Zi, Maqedoni e Veriut dhe Serbi. Qëllimi i këtij projekti është forcimi i pavarësisë editoriale të medieve në Ballkanin Perëndimor dhe mbështetja e pikave lokale të medieve të pavarura që të bëhen më të qëndrueshme financiarisht.  Programi Media for … Continue reading Nëse jeni një gazetar i ri në Ballkanin Perëndimor, mos e humbisni këtë mundësi për të prodhuar një histori që i flet gjeneratës suaj.