Gëzim Kabashi

Është kontributor në Median Amfora. Ai është gazetar në profesion të lirë në qytetin e Durrësit. Për shumë vite ai ka punuar si korrespondent i Agjencisë Telegrafike Shqiptare, ATSH.